Press "Enter" to skip to content

Träning mot artros

Alexandra 0

Artros är en mycket vanlig sjukdom i Sverige och ju äldre man blir desto högre är risken att man drabbas. Man beräknar att ungefär var femte kvinna och var tionde…