Press "Enter" to skip to content

Spa genom tiderna

Alexandra 0Från början var ett spa ett ställe där det fanns mineralrikt källvatten som ansågs välgörande för kropp och själ. Namnet härstammar från staden Spa i Belgien där naturligt hälsofrämjande källor upptäcktes på 1300-talet. Men att bada i eller dricka källvatten har ända sedan förhistoriska tider ansetts kunna rena såväl fysisk som psykisk ohälsa. Sådan rituell rening har setts både bland romare, egyptier och i nordamerikanska indianstammar. Än idag existerar rening genom vatten i religiösa sammanhang.

Greker och romare

Det sägs att grekerna grundlade det vi idag tänker på som ett spa. På Kreta, i det som var palatset Knossos, finns rester av badkar, handfat och fotbad och på Santorini har man hittat badkar av alabaster från 2000-talet f.Kr. Enligt grekisk mytologi ansågs tidvattenpooler, urgröpningar i klipporna vid strandkanten där havsvatten samlas, vara välsignade av gudarna och därför trodde man att vattnet kunde bota sjukdom. Vid sådana här ställen växte badanläggningar upp.
Romarna utvecklade grekernas bad vad gäller storlek och komplexitet. De hade tillgång till rinnande vatten och kunde bygga i cement vilket gjorde byggandet både säkrare och billigare. Det romerska badet var en komplex ritual som började med avklädning följd av bad för att fortsätta med svettning, massage och vila. Romarna förde också med sig sitt badande till erövrade områden i Europa, Afrika och Mellanöstern där badanläggningarna blev centra för återhämtning och socialt umgänge bland romarna.
Medeltiden

Under medeltiden var den generella uppfattningen att man blev sjuk av att bada mycket och kyrkan menade att badanläggningar var omoraliska. Badanläggningar stängdes och badandet avtog. Men det fanns fortfarande de som sökte sig till varma eller kalla källor i tron att vattnet var heligt. Spa i Belgien är ett exempel på en sådan plats. Det förespråkades att vattnet både skulle drickas och badas i för att bota olika åkommor.
1700-talet

I början av 1700-talet blev det populärt bland rika människor att åka till hälsohem för att dricka vatten och bada. Den engelska drottningen Anne reste till Bath och det blev startskottet för utvecklingen av Bath till Englands socialt största stad. Bath blev också en ledstjärna för kommande spa-orter i Europa.